สิ่งที่เราต้องการประจำเดือน

อาหารสด  ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  เสื้อผ้า  ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง  (ของมือสองที่ทางบ้านไม่ใช้แล้วนำมาบริจาค เรายินดีต้อนรับ ทุกๆท่านครับ)

ค่าอาหารเด็กไปโรงเรียน  เป็นต้น