รูปภาพและกิจกรรมทั่วๆไป / photo

 กิจกรรมของเด็กๆ

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดขอขอบพระคุณ

คุณ  Camilla  สนับสนุนมาโดยตลอดครับ