รูปภาพและกิจกรรมทั่วๆไป / photo

 กิจกรรมของเด็กๆ

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดขอขอบพระคุณ

PSR สุนทรียาและเพื่อนครั้งที่ 4 /2560 โดยคุณสุนทรียา  ทวิชาประสิทธิ์ ที่มอบเสื้อผ้า ของใช้ และเงินสนับสนุน ให้เด็ก ชาย-หญิง  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี