เกี่ยวกับเรา / About Us

องค์กร ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี   2536 ได้ดำเนินการ  ช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเร่ร่อนเด็กด้อยโอกาส และมีทีมงานครูข้างถนน บ้านพักพิงชั่วคราว จากการทำงานด้านเด็กเร่ร่อนพบว่า เด็กส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อในการถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย เพศ และจิตใจ รวมถึงการพัฒนากระบวนการต่างๆของเหล่ามิจฉาชีพเช่นใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ พัฒนาสู่กระบวนการค้าเด็ก และกระบวนการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน

       ดังนั้น ปี 2554 ศูนย์ของเราเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด

การดำเนินการของเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย

       1. การดำเนินคุ้มครองเด็กผู้เสียหายหรือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อเหยื่อ รวมถึงกระบวนการที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือ หรือกระบวนการค้ามนุษย์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ และ พมจ บ้านพักเด็กและครอบครัว และอื่นๆ 

       2. การดำเนินการช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายจากคดีต่างๆ เพื่อให้เหยื่อเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นระบบและสามารถคืนสู่ครอบครับหรือมีงานทำที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมโดยปกติสุข

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด

สำนักงาน เลขที่ 155/125 เยื้องหมู่บ้านแสนสุขทาวน์ หมู่ 7 บ้านมาบยายเลีย   ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150  โทรศัพท์  038-114157     081-9499349   092-2324924    E-mail  :    palissornatcc@gmail.com  

ที่ทำการของศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด  เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน 038-114157  

  ( ห่างจากถนนพัทยากลาง 5 กิโลเมตร)  สามารถเข้ามาในซอย สยามคัลทรี่คลับ หรือ ซอยเนินพลับหวาน (ซอย สุขุมวิท 53 ก็ได้)

ท่านสามารถช่วยเหลือเราได้หรือมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนด้อยโอกาส เด็กที่ตกเป็นเหยื่อทุกประเภท  โดย

-          เป็นอาสาสมัครแจ้งข่าวเกี่ยวกับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดและตกเป็นเหยื่อทุกประเภท 

-          บริจาคสิ่งของต่างๆ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง หรือของใช้ในชีวิตประจำวันเช่น สบู่ ยาสีฟัน รองเท้าแตะ เสื้อผ้า หรืออื่นๆ ทั่วๆไป ( รับทั้งของใหม่และของมือสองทุกประเภท)

-          บริจาคเงินเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร หรืออื่นๆ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนสุขุมวิท-นาเกลือ  ชื่อบัญชี นาย พลิศร   โนจา ( ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด) เลขที่บัญชี  006-1-23489-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนสุขุมวิท -นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี     swift code :KASITHBK.

            แนวทางการทำงานของศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด มี  5 แนวทางหลักดังนี้

1.    ศูนย์ฯมีทีมงานครูข้างถนนเพื่อลงไปช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ขอทาน และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อทุกประเภทในเบื้องต้นและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านข้อมูล พยานหลักฐานต่างๆที่จะขยายผลไปถึงผู้ที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ

2.    ศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ เปิดบริการด้านที่พักอาศัยให้เด็กและเหยื่อทุกประเภท ให้มีที่พักอาศัยที่ปลอดภัยโดยการบริการด้านปัจจัย 4.

3.    ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็กๆ ตกเป็นเหยื่อประเภทต่างๆ จึงดำเนินการออกไปให้ความรู้กับเด็กในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และ หน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาและแจ้งเบาะแสของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อทุกประเภทมายังศูนย์ฯ

4.    ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานบริการด้านข้อมูล  และประสานไปยังหน่วยงานเครือข่ายเพื่อดำเนินการคุ้มครองเด็ก 

5.    ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่ประสานส่งต่อเด็กกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเดิมหรือจัดหางานหรือการศึกษาให้กับเด็ก เหล่านี้ตามความเหมาะสม

เป้าหมายในการดำเนินการ

            เด็กเร่ร่อนด้อยโอกาส เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทุกประเภท ละเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์