บทความ/จดหมายข่าว


       ท่านทูตออสเตรียมาเยี่ยมเด็กๆ  และ เนื่องด้วยครบวาระและเดินทางกลับประเทศ

  • สมาคม YWCA ร่วมกับ SCG และ ชมรมสถาปนิคภาคตะวันออก สร้างอาคารบ้านพักให้กับเด็กศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์

  • บริษัท ไดอาน่ากรุ๊ป และ คณะจัดพิธีแห่เทียนพรรษา ถวายวัดและจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กฯ นำโดย ป้าน้อย (โสภิญ เทพจักร์)

  • โค้ชอั๋น และ นักฟุตบอล พัทยายูไนเต็ด พร้อมคณะ มาเยี่ยมเด็กๆศูยน์ต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ

  • คณะแรลลี่ ของชมรมอาหารและเครื่องดื่มมืออาชีพเมืองพัทยา มามอบสิ่งของต่างๆให้กับเด็กๆ

    ชมรม อาหารและครื่องดื่มมืออาชีพเมืองพัทยาจัดกิจกรรมดีๆให้น้องๆ เพื่อเด็กด้อยโอกาส
  • รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับ พม.และ เครือข่ายต่างๆ

  • กิจกรรมโดยกลุ่มจิตอาสา เพื่อน้องๆ ATCC

  • บ้านเด็กชายหลังใหม่ ออกแบบโดยชมรมสถาปนิก ภาคตะวันออก สนับสนุนวัสดุก่อสร้างโดย SCG และดำเนินการก่อสร้างโดย สมาคม YWCA พัทยา

  • ความคืบหน้า อาทิตย์หน้ามุงหลังคาครับ